ในปี 2018 นี้จะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายๆด้าน ที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ได้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเข้ามาเกี่ยวข้องในมนุษย์มากยิ่งขึ้น เราจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกขั้นสูงสุด ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและมีผลกระทบกับชีวิตของคนเรามากกว่าปีก่อนๆอย่างเห็นได้ชัด

ยุค 2018 ยุคแห่งเทคโนโลยี

 

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในปี 2018 นี้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคกว่า 95% จะถูกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด เรียกว่าเป็นนวัตกรรมดิจิตอล “IoT หรือ Internet of Things” ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน ธุรกิจ สังคมมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆจะสามารถเชื่อมต่อและให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์  เห็นได้ชัดจาก QR Code Payment และ กลุ่ม Smart Home ต่างๆ โดยประเทศไทยก็จะเกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิตอลขึ้นเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากที่เทคโนโลยีจะครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ แต่ในปัจจุบันนี้คนไทยมากกว่า 10.7 ล้านครัวเลือกก็มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานได้ เพราะฉะนั้นเราจึงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลนีของประเทศไทยที่มีการยกระดับมากยิ่งขึ้น มีอุปกรณ์ไฮเทคที่เข้ามาอำนวยความสะดวกมากมาย

 

 

นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2018 นี้เป็นปีแห่งนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นที่จะปฏิวัติพลังงานหลังจากที่โดนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กดดัน ในปีนี้จะมีการนำเทคโนโลยี Microgrid เข้ามาทำหน้าที่เป็นโครงข่ายกระจายพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมีราคาถูกลงมากยิ่งขึ้น พลังงานที่เก็บไว้ในแต่ละหมู่บ้านอาคารต่างๆจะสามารถนำมาแลกเปลี่ยนและซื้อขายกันเองได้ เป็นเทรนด์ที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก

 

 

Big Data Analytics

ปี 2018 ทางบริษัท Search engine  โซเชียลมีเดีย และ E-commerce จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเครื่องมือ Big Data Analytics ที่จะมีความแข็งแกร่งและทรงพลังเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกได้รับสื่อที่จะแตกต่างไปกว่าเดิม มีวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บริษัทด้านสื่อและบันเทิงแบบสมัยเก่า จะถูกปิดตัวลงอย่างน่าตกลง โดยในปีนี้ บริษัท Search engine  โซเชียลมีเดีย และ e-commerce เช่น Google,Amason เป็นต้น จะยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) จากลูกค้ามากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin,Ripple,Ethereum เป็นต้น ในการทำธุรกรรมด้านการเงิน การซื้อขายสินค้าและบริการกันอย่างแพร่ จนส่งผลกระทบยังสถาบันการเงินต่างๆทั่วโลกที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเลยทีเดียว

 

ยุค 2018 ยุคแห่งเทคโนโลยี 2

 

 

 

Artificial intelligence หรือ AI

Artificial intelligence หรือ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือความฉลาดเทียมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เป็นศาสตร์หนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม รวมไปถึงศาสตร์ในด้านชีววิทยา ปรัชญา จิตวิทยา ที่จะเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มีความฉลาด มีพฤติกรรมในการเลียนแบบมนุษย์ที่สำคัญมีศักยภาพในการทำงานได้เทียบหรือคล้ายกับมนุษย์อีกด้วย กล่าวง่ายๆก็คือ Artificial intelligence หรือ AI เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ สามารถที่จะเรียนรู้ สื่อสาร วางแผน คิด วิเคราะห์ด้วยเหตุผล และมีระบบจัดการที่ดีเยี่ยม สามารถที่จะตอบโต้หรือสนทนากับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอ

 

และในปีนี้เราจะเห็นความสามารถของ Artificial intelligence หรือ AI ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในแต่ละองค์กรต่างๆจะมีการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ เราจะได้เห็นการลดการใช้แรงมนุษย์และเน้นใช้ AI ในการทำงานเพื่อประหยัดต้นทุนรวมไปถึงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ามนุษย์อีกด้วย เรียกง่ายๆก็คือในปีนี้ AI จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2018

 

 

Voice & Visual Search

ปี 2018 จะเป็นยุคของ Voice & Visual Search หรือการสั่งงานด้วยเสียงที่ต่อไปนี้ทุกๆการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆจะมีการปรับระบบให้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้มากยิ่งขึ้น โดยต่อไปนี้ยุคแห่งการพิมพ์จะหมดลง และจะได้เห็นการสั่งงานด้วยเสียงเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆที่นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น และในปีนี้เทคโนโลยี Voice Personal Assistant หรือ VPA ที่ไม่ว่าจะเป็น Siri,Google Assistant,Bixby จะมีพัฒนาความสามารถที่สูงมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

ยุค 2018 ยุคแห่งเทคโนโลยี 3

 

Robots

หุ่นยนต์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เป็นเป้าหมายใหม่ที่จะเข้ามาช่วยในการทดแทนแรงงานมนุษย์ในอนาคต ช่วยในการทำงานต่างๆ เป็นการยกระดับแรงงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่จะต้องทำงานแบบเดิมๆในการผลิตของผู้ใช้แรงงาน รวมไปถึงภาวะขาดแคลนแรงงาน ที่สำคัญหุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนาให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น เราจะได้เห็น หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์ดับเพลิง หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น

 

 

เรียกได้ว่าแต่ละเทคโนโลยีในปี 2018 นี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจ น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งสมกับเป็นยุคของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องรู้จักปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเท่าทันเทคโนโลยี และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ในปีนี้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายด้านและการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกและต่อยอดให้กับมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปี 2018 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดเลยก็ว่าได้