มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือวงการอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประเภทนี้จะทำการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หลายเมกะวัตต์ และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในส่วนของการทำงานของมอเตอร์จะอาศัยหลักการเหนี่ยวนำมาทำให้เกิดแรงดูดและแรงผลักระหว่างสนามแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ในกระแสขดลวด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆก็คือมอเตอร์กระแสตรง และมอเตอร์กระแสสลับ ในส่วนของมอเตอร์ทั้งสองประเภทนี้ก็แตกต่างกันออกไปคือมอเตอร์กระแสตรงจะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง เช่นยานยนต์แบตเตอรี่ ในส่วนของมอเตอร์กระแสสลับ จะสามารถขับเคลื่อน ได้ด้วยการรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปในบ้านหรือเครื่องปั่นไฟ

สำหรับมอเตอร์เกียร์ คืออุปกรณ์ประเภท 1 ในหมวดหมู่ของมอเตอร์มีหน้าที่เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำที่นำมาประกอบกับเกียร์ทด เพื่อทำให้สามารถลดความเร็วลง มอเตอร์ประเภทนี้จัดได้ว่า เป็นอุปกรณ์ระบบส่งกำลังที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในวงการอุตสาหกรรม เช่น นิยมใช้เป็นกำลังหลักในงานระบบ สายพานส่งสินค้า ส่วนใหญ่แล้วจะมีการนำมอเตอร์เกียร์มาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อที่จะให้เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้แล้ว ยังมีการนำมอเตอร์เกียร์ไปใช้ในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆอีกมากมายด้วย

ประเภทของมอเตอร์เกียร์

  • มอเตอร์เกียร์ทรงกระบอก  เป็นประเภท ไม่มีความน่าเชื่อถือมากมีกำลังในการผลิตที่ใช้ในเครื่องขนาดใหญ่ที่มีความเร็วสูง เช่นเกิดครุ้นและกระดูกสันหลัง
  • เสี้ยม เป็นอุปกรณ์ที่มีแกนที่ไม่ใช่ขนานและตัดกันของเพลาขาเข้าและขาออกอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้ใช้ ในการเปลี่ยนทิศทางของการถ่ายโอน ไคเนติก  ได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • หนอน ทำหน้าที่แยกแยะกระปุกเกียร์ ที่มีอัตราการทดเกียร์สูง จะมีการกระจายความร้อนสูงและมีประสิทธิภาพต่ำด้วย
  •  ดาวเคราะห์ จะมีขนาดและน้ำหนักน้อยแต่มีข้อดีและจุดเด่นก็คือสามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงได้ ซึ่งเป็นไปได้มากว่าอุปกรณ์ประเภทนี้จะช่วยในการรับมูลค่าการถ่ายโอนที่ดีได้
  •  มอเตอร์เกียร์ชนิดผสม ในกรณีที่มีหลายเฟืองในการก่อสร้างที่สมัยนี้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างทันสมัย จะมีการใช้กล่องเกียร์รวมกับมอเตอร์ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้งานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ความนิยมในตัว มอเตอร์เกียร์ มีการนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมแทบจะทุกประเภท และในปัจจุบันนี้ก็ยังได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ กับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในวงการเกษตรกรรมด้วยเพื่อช่วยให้เครื่องต่างๆสามารถทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงทุ่นแรง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเอง