ในโลกที่ทุกอย่างในชีวิตของเราทุกคนกำลังวิ่งไปตามกระแสของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านของรูปแบบการใช้งาน และการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้ง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายอย่างสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตต่าง ๆ  กลับกลายมาเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคน ทุกธุรกิจต้องหันมาให้ความสนใจ ใส่ใจเรียนรู้เพื่อที่จะรู้เท่าทันและเดินตามกระแสแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้ทุกวินาที

 

และด้วยการพัฒนารูปแบบการใช้งานอย่างไม่หยุดยั้ง มาบวกเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาสนใจการแสวงหาข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต และมี Social Network มาทำหน้าที่เปรียบเสมือนช่องทางการเข้าถึงบุคคลนั้นได้รวดเร็วมากขึ้น แถมยังเป็นสังคมในลักษณะของ Social Network ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลก จึงจำเป็นอย่างมากที่ผู้ใช้งานจะต้องเรียนรู้ถึงแนวทางในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบรู้ทันด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นแบบง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 

  • ก่อนโพสต์หรือนำเสนออะไรควรที่จะคิดถึงผลดี ผลเสียในระยะยาวก่อนทุกครั้ง
  • งดการแชร์ข้อมูล หรือข้อความต่าง ๆ ที่เสี่ยงเป็นอันตราย เพราะนั่นอาจเป็นไวรัส หรือการชักจูงใจให้เรากรอกข้อมูลโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
  • หากมีแหล่งข้อมูลใดที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ แล้วให้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวก่อนรับบริการ หรือร่วมสนุกก่อนเข้าเล่นเกมส์ให้พึงระวังไว้เสมอว่าคือมิจฉาชีพ
  • ไม่ควรรับใครเป็นเพื่อนแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะการมีเพื่อนมากบนโลกออนไลน์ไม่ได้หมายถึงผลดีเสมอไป
  • ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หรือหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลในรูปแบบสาธารณะและเลือกนำเสนอข้อมูล และปิดข้อมูลบางอย่างได้หากไม่ต้องการให้คนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อน หรือญาติสนิทได้เห็น
  • ไม่ควรเปิดเผยฐานะ รายได้ และข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลบัตรประชาชน หรือบัตรเครดิตบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพ หรือข้อความก็ตาม
  • ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติ ไม่แชร์ ไม่โพสต์ ไม่ส่งต่อในเรื่องที่สุ่มเสี่ยงสร้างความไม่ปลอดภัย หรือไม่มีการอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น
  • ควรตรวจสอบการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิด และชี้คำแนะนำที่มีประโยชน์หากมีเด็ก หรือเยาวชนที่อยู่ในการดูแล เพื่อป้องกันการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิด