ทาง swarmize ไม่มีการนำข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไปให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลที่สาม และ ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่ได้เอาบทความ หรือข้อมูลต่างๆไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆโดยมิได้รับอนุญาติ จากทาง swarmize

เผื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของ swarmize การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ