Software

เทคโนโลยีสมัยนี้ได้มีการวิวัฒนาการขึ้นอย่างมากมายจนบางครั้งมนุษย์อย่างเรานั้นไม่สามารถตามได้ทันหากเป็นสิ่งที่ยากเกินไปต่อความเข้าใจ ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีที่มีการใช้กันในปัจจุบันอย่างแพร่หลายแล้วนั้น ยังมีบางตัวที่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ลึกในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นั้นจริงๆ ถึงจะทราบได้ว่ามีการใช้อย่างไร ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์กัน ซอฟต์แวร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดไว้ในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งหากแบ่งประเภทตามลักษณะของการนำไปใช้งานแล้ว เราสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้คือ

1.    ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานทั่วไป ซึ่งอาจจะเป็นงานด้านเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและระบบต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ภายในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อรักษาความเป็นระบบและรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป  และนอกจากนี้ยังช่วยตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตรงตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะทำการแก้ไขได้เองโดยอัตโนมัติ หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือที่เกิดจากบุคลากรในองค์กร

2.    ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพาอย่างเช่นใช้กับโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ท ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้กับการทำงานในเชิงธุรกิจสำหรับผู้ที่ใช้ทำงานเต็มรูปแบบ หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือสำหรับเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงอย่างซอฟต์แวร์สำหรับการเล่นเกมส์บนแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งซอฟต์แวร์ทั้งสองแบบนี้มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้จากการศึกษาข้อมูลของระบบในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เราใช้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ชนิดใด และเราต้องการใช้มันเพื่อการทำงานหรือใช้เพื่อความเพลิดเพลินมากกว่ากัน

3.    ซอฟต์แวร์ที่มีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน มีการฝังเอาไว้ในส่วนลึกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ซึ่งอาจจะฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือสำหรับค้นหาแหล่งที่อยู่ของโทรศัพท์ ซึ่งจะใช้เมื่อโทรศัพท์หายไปหรือเกิดการถูกขโมยไป เราสามารถใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในโทรศัพท์นั้นผ่านแอพพลิเคชั่นในการเชื่อมต่อเพื่อค้นหาโทรศัพท์ว่าอยู่จุดใดได้ หรือซอฟต์แวร์บางตัวจะฝังตัวอยู่ในระบบ GPRS ที่มีอยู่ในรถยนต์ สำหรับการเดินทางที่ต้องใช้แผนที่ในการนำทาง

ซึ่งที่กล่าวมานี้ซอฟต์แวร์นับว่าเป็นเทคโนโลยีด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งหากเราได้มีการศึกษาเข้าไปให้ลึกซึ้งถ่องแท้แล้วล่ะก็ ซอฟต์แวร์ยังสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบ่งประเภทเป็นแบบใด และจะนำไปใช้งานแบบใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด