ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจและการศึกษากลายเป็นยุคของโลกดิจิตอลที่มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจและการศึกษามากยิ่งขึ้นด้วยความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาทางเทคโนโลยีส่งผลทำให้เว็บไซต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจและระบบการศึกษา โดยการทำเว็บไซต์ที่ดีควรจะมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดได้ภายในเว็บไซด์ได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกทั้งนี้การออกแบบเว็บไซต์นอกจากการคำนึงถึงความสวยงามอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อให้สามารถรองรับกับการเข้าเว็บไซต์จากอุปกรณ์อื่นๆเช่นโทรศัพท์ Tablet ซึ่งในปัจจุบันมีการเข้าชมเว็บไซด์จากอุปกรณ์อื่นๆนอกจากคอมพิวเตอร์

mobile first

ส่งผลทำให้ Responsive web Design ในปัจจุบันนี้เข้ามามีบทบาทต่อการออกแบบและทำเว็บไซต์เป็นอย่างมากเนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานในปัจจุบันนี้มีการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตเป็นจำนวนมาก จากการวิจัยพบว่าคนไทยนิยมใช้มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 8  ชั่วโมง ส่งผลทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือ Notebook ในการ เข้าชมเว็บไซต์อย่างเดียว ดังนั้นนักออกแบบเว็บไซต์และผู้พัฒนาต่างให้ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ ให้สามารถเปิดผ่านหน้าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หากใครที่เคยสังเกตในบางครั้งการเข้าชมเว็บไซด์จากทาง โทรศัพท์การแสดงผลหน้าเว็บเปลี่ยนไปต่างจากการเปิดจากคอมพิวเตอร์ ทำให้การออกแบบในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องทดสอบรันข้อมูลเว็บไซต์เพื่อดูการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อให้ทุกรูปแบบการเข้าใช้งานสามารถแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม ในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นโดยการคิดค้นวิธีการสร้างเว็บไซต์ในครั้งเดียวแต่สามารถ แสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆออกมาได้ดีเหมือนกัน เรียกได้ว่าได้รับการตื่นตัวและให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นใน ต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยในขณะนี้กลุ่มผู้พัฒนาเว็บไซต์ต่างเริ่มให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่คุณคิดจะสร้างเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์เป็นของบริษัทคุณเองสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงนั่นคือการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเห็นข้อมูลได้สมบูรณ์

ในการสร้างเว็บไซต์เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใน 1 วัน กลุ่มลูกค้าจะใช้อุปกรณ์สื่อสารชนิดไหนในการเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาควรที่จะให้ความสำคัญในการตรวจสอบการแสดงผลหน้าเว็บไซต์กับอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในการรับชมที่จะเกิดขึ้นเพราะนั่นอาจเป็นการตัดโอกาสของธุรกิจของคุณก็เป็นได้